«

»

Wrz 29

Pierwotny alergen – białko mleka krowiego.

Błona śluzowa w układzie pokarmowym jest narażona na ciągły kontakt z olbrzymią liczbą czynników (antygenów) środowiskowych, zarówno o charakterze patogennym, jak i zupełnie nieszkodliwych. Nagromadzenie tkanki limfatycznej w obrębie jelit-galt-tworzy system obrony układu pokarmowego, będący integralną, działającą jednak w pewnej autonomii, częścią układu odpornościowego organizmu. Jednym z najważniejszych elementów obronnych układu odpornościowego w obrębie jelit są wydzielnicze IgA. Mechanizmy obronne w obrębie układu pokarmowego działają bardzo precyzyjnie. Z jednej strony indukowana jest odpowiedź immunologiczna w stosunku do czynników zakaźnych, z drugiej strony hamowane są reakcje w stosunku do antygenów pokarmowych i przeciwko bakteriom fizjologicznej flory. Należy dodać, iż wydzielnicze IgA powstaje na terenie prawidłowo funkcjonujących jelit, hamuje wytwarzanie immunoglobulin IgA. Brak wydzielniczego IgA jest odpowiedzialny za degradację komórek tucznych zależnych od wyzwolonych w ten sposób mediatorów zespołów chorobowych jak zapalenie jelit, alergia pokarmowa, astma, neurodermit czy atopowe zapalenie skóry.  Istnieje określenie „marszu alergicznego”, który w konsekwencji w miarę upływu czasu i dojrzewania organizmu dziecka, prowadzi do przesuwania się terenu impregnacji alergenowej z błon śluzowych przewodu pokarmowego do błon śluzowych układu oddechowego. Wynika to z narażenia układu pokarmowego noworodka i niemowlęcia na działanie pierwotnych alergenów tzn. białka mleka krowiego i jaja kurzego. Mleko krowie i jajka kurze są produktami  najwcześniej wprowadzanymi do żywienia dzieci. Układ  odpornościowy   noworodka, niemowlęcia jest z jednej strony niedojrzały, a z drugiej nadwrażliwy, dlatego alergeny, z którymi styka się dziecko w tym wieku pozostawiają „najsilniejsze wrażenie immunologiczne” i są najczęściej przyczyną alergii. W wyniku tego dochodzi do niedoboru wydzielniczego IgA. to z kolei wywołuje degranulację mastocytów, przewlekłe zmęczenie, infekcje pasożytnicze oraz zespół „przeciekającego jelita”. w konsekwencji po upływie czasu mamy narażenie organizmu na działanie alergenów wtórnych (kurz, roztocza, inne), które zostają przepuszczane przez rozszczelnione jelita.

Sprawdź jak możesz wyleczyć nieszczelne jelita i odczulić alergeny (odczulanie SIT czyli znoszenie swoistej odpowiedzi immunologicznej organizmu na antygeny zewnętrzne) www.alergikus.pl >>> 

Dodaj komentarz